Brink Home

Bewoners hebben steeds meer de behoefte om de systemen in huis op afstand te kunnen bedienen. Met Brink Home kan dat. Brink Home maakt het mogelijk het ventilatiesysteem met smartphone, tablet of pc overal ter wereld aan te sturen en uit te lezen.

Voordelen
  • Comfort en gemak voor de bewoner
  • Op afstand te bedienen
  • Optimaal gebruik van systeemmogelijkheden
  • Besparing op energiekosten
  • Eenvoudig te installeren
  • Servicevriendelijk

De Brink Home werkt geheel automatisch. Bepaalde functies zijn door de bewoner ook zelf in te stellen. Denk aan het bepalen van de ventilatiestand (vakantie, afwezig, aanwezig, koken/douchen), het aan/uit zetten van de vakantiestand en met de optionele bedienmodule Air Control het programmeren van de ventilatiestanden. 
Daarnaast geeft Brink Home de bewoner informatie over het CO2-percentage in huis. Of er extra wordt geventileerd op aangeven van de RV-sensor. In welke zone(s) de 2-zone vraagsturing actief is, of de bypass actief is, of de filters moeten worden schoongemaakt/vervangen en of er een storing is.

Efficiënte service
Bij een storing kan de foutmelding direct worden doorgestuurd naar de installateur. Na toestemming van de bewoner kan hij op afstand meekijken wat er aan de hand is. Waar mogelijk biedt de installateur op afstand hulp. Indien reparatie noodzakelijk is, kan hij vaak al zien wat de storing veroorzaakt en het benodigde onderdeel bij zijn bezoek al bij zich hebben. Dat scheelt een extra afspraak en is ook voor de bewoner efficiënter.

De Brink Home App is beschikbaar voor Android en iOS.

Producten

Brink Home

Te combineren met de Renovent serie