Ventilatie

Slechte ventilatie zorgt voor overmatig vocht en vervuilde lucht in een woning, kantoor of utiliteit. Kortom een ongezond binnenklimaat. Met de ventilatietoestellen van Brink wordt dit voorkomen. Brink heeft centrale en decentrale ventilatietoestellen. Daarnaast is het ook mogelijk om voor balansventilatie te kiezen met HR-warmteterugwinning (WTW).

Centrale ventilatie
Met centrale ventilatie wordt de ventilatie vanuit één centrale plek geregeld. Door middel van kanalen wordt voldaan aan de ventilatiebehoefte voor de verschillende ruimten. Brink produceert centrale ventilatieproducten met warmteterugwinning.

Decentrale ventilatie
Decentrale ventilatiesystemen ventileren iedere ruimte afzonderlijk, hiervoor zijn geen kanalen benodigd. Brink heeft decentrale ventilatieproducten zowel met warmteterugwinning als zonder warmteterugwinning.